«Негізгі құралдар мен тауар – материалдық құндылықтарды есепке алу мен қабылдауды автоматтандыру жүйесін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар, ұрлыққа қарсы жүйені қосқанда «толық құрылыс» (жабдықты кіргізу және шығару және т.б.)» мемлекеттік сатып алуы

Жүзеге асырылатын әдіс – Ашық конкурс.
Хабарландырудың жоспарланған айы – ақпан 2022ж., саны – 1 жұмыс.
Бөлінген сомасы – 53 125 000,00 теңге.

«Қабылдауды автоматтандыру жүйесін орнату» техникалық ерекшелігі