«Желілер мен жабдықтарға (ТОБЖ) техникалық қызмет көрсету» мемлекеттік сатып алуы

Жүзеге асырылатын әдіс – Ашық конкурс.
Хабарландырудың жоспарланған айы – қаңтар 2023ж., саны – 1 қызмет.
Бөлінген сомасы – 13 800 000,00 теңге.

«Желілер мен жабдықтарға (ТОБЖ) техникалық қызмет көрсету» техникалық ерекшелігі