«Аркалы (рамқалы) металліздегіш» мемлекеттік сатып алуы

Жүзеге асырылатын әдіс – Аукцион.
Хабарландырудың жоспарланған айы – тамыз 2022ж., саны – 3 дана.
Бөлінген сомасы – 5 046 321,42 теңге.

«Аркалы (рамқалы) металліздегіш» техникалық ерекшелігі