«Графикалық дизайнға, фото және бейнені редакциялауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету» мемлекеттік сатып алуы

Жүзеге асырылатын әдіс – Алдын ала квалификациялық іріктеумен жүргізілетін конкурс.
Хабарландырудың жоспарланған айы – ақпан 2022ж., саны – 40 дана.
Бөлінген сомасы – 24 107 142,8 теңге.

«Фото және бейнені редакциялауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету» техникалық ерекшелігі